Wie zijn Wij
Kon.Sint Ambrosiusgilde Meer vzw :
Gilde/Schuttersvereniging in Meer, een dorp onder Hoogstraten in de Belgische Noorderkempen.
Volgens overlevering opgericht in 1536 .
In 1873 gefuseerd met de St.Jansgilde van Meer.
In 1961 het 425 jarig bestaan gevierd, in 1986 het 450 jarig bestaan.
In 1970 ondergrondse schietkelder gebouwd, met 4 banen van 50 meter.
Tot dan werd geschoten in open lucht op 60 mtr, afgeschermd door zandhopen.
In april 1992 eigen tapgelegenheid gebouwd middels noodvoorziening in oude bouwkeet.
In mei 1996 op eigen kracht begonnen met de bouw van een permanent clublokaal.
In 1999 helemaal gebruiksklaar, met officiële inhuldiging op 11 september.
Oktober 2002 vernieuwing schietbanen.
Vanaf dan kan geschoten worden met kogelgeweer .22 ( 6 mm ) op 50 meter, of met luchtgeweer ( 4.5 mm ) op 18 mtr.
Aangesloten bij NKKS(Noord Kempische Karabijn Schutters) en HGK(Hoge Gilderaad der Kempen).
NKKS :
Opgericht als overkoepelend orgaan :
Tussen de 5 schuttersverenigingen St.Ambrosius Meer, St.Christoffel Wuustwezel, St.Quirinius Loenhout, St.Remigius Baarle-Hertog, St. Antonius MeerselDreef, wordt elk jaar een onderlinge competitie gestreden met kogelgeweer.
Vanaf 2014 is de schietbaan van St.Quirinius Loenhout jammerlijk gesloten.
Onder de eigen leden worden ook nog de thuiswedstrijden geschoten.
Afhankelijk van het gemiddelde wordt geschoten in de klassen, Ere, A, B , C , Asp en OPG.
OPG staat voor ‘OPGELEGD’ schieten, aparte klasse voor 70 plussers.
Hoge Gilderaad der Kempen :
Overkoepelend orgaan van de diverse gilden in de Nooderkempen, opgericht om te proberen de eeuwenoude gilden tradities zoveel mogelijk in ere te houden.
Jaarlijks wordt door een van de aangesloten gilden “het schietspel” en / of “de gildefeesten” georganiseerd en om de 5 jaar het “landjuweel”.
Op deze evenementen zijn dan activiteiten te zien als handboog schieten, kruisboog schieten, luchtbuks schieten, volksdansen, vendelen, roffelen.
Voor meer informatie over dit onderwerp, zie ook onder foto’s, gildenfeesten , of op hun website : https://www.hogegilderaadkempen.be .
Ook de Kon. St.Ambrosiusgilde Meer probeert zoveel mogelijk aloude traditie’s in ere te houden.
Zo kennen wij nog steeds de volgende functies :
 
Hoofdman : “grote baas” , gekozen voor het leven.
Koning : “baas van de schutters”, wordt om de zes jaar geschoten op de “wip”.
Keizer : ere titel, indien men 3 aaneen gesloten termijnen koning is geweest.
Schatbewaarder : penningmeester, administrateur.
Griffier : secretaris.
Alferis : vlaggendrager, loopt bij officiële plechtigheden voorop met de vlag
Deken : bestuursfunctie
Roffelaar : bespeelt de trom.
Vendelier : vendelt met het vaandel van de gilde.
Muziekman : voorziet de dansgroep van muziek met de accordeon. Door te weinig animo is onze dansgroep helaas ter ziele gegaan.
Reichenberg :
In 1976 hebben een paar van onze leden kennis gemaakt, met schuttersvereniging SV Horrido, in het duitse dorpje Reichenberg net onder Koblenz.
Vanaf 1977 wordt jaarlijks “verbroederd”,het ene jaar in Reichenberg, het andere in Meer
Voor vele families blijft het niet meer bij alleen maar verbroederen, maar is inmiddels een hechte vriendschap ontstaan !