Inhuldiging clublokaal

In mei 1996 begonnen met de bouw, eind november de pannen erop.

Dan de afwerking nog, meer specialistisch werk. Bovendien moest het lokaal al direct zoveel mogelijk gebruikt kunnen worden , in de staat zoals het was, want in de “Barak” vroren in de winter de pinten vast aan de toog.

Maar ondanks alle handicaps kwam ook de afwerking gestaag tot een goed einde.

Op 11 september 1999 vond dan de officiële inhuldiging plaats door de toenmalige burgemeester Arnold van Aperen.

De inzegening werd gedaan door pastoor Jan van Dijck.

Ook de zustergilden uit de omgeving waren voor deze plechtigheid uitgenodigd.

Alle aanwezigen werden natuurlijk getrakteerd op een lekker gildenbiertje.

Op zondag 12 september was er een “open” dag georganiseerd.

Getracht werd belangstellenden te laten proeven van de schietsport en het gildenleven in het bijzonder.