Bouw clublokaal

Wat is een gilde zonder clublokaal ?? : als een café zonder bier !
Van oudsher was de Kon.St.Ambrosiusgilde “thuis” in café Schuttershof, later de Witte Pet, tegenwoordig Toontje Lager.

Echter op 30 april 1992 stopte de toenmalige uitbater ermee, en er was geen vooruitzicht op een spoedige heropening. De gilde zat zonder lokaal, maar ook zonder water en elektriciteit. We konden dus gewoonweg niets meer ! De schietbanen waren gelukkig wel eigendom. Met spoed hebben we toen water en elektriciteit in de schietkelder aan laten leggen. In Terheijden werd voor Nlg 750 een oude bouwkeet gevonden. Die hebben we met vereende kracht in de zomer van 1992 omgebouwd tot clublokaal. De kringschieting van eind september kon gewoon doorgang vinden in ons eigen clublokaal.Vanaf dat moment zitten we helemaal op ons zelf in onze “Barak”. Natuurlijk werd aan de bar elke zondag uitgebreid gediscussieerd over een meer permanent clublokaal.
Vele plannen zijn getekend. Ook werd aan alle kanten al tweedehands materiaal verzameld.In mei 1996 was het dan zover.
Vele leden waren bereid gevonden ook financieel te helpen, zodat met de bouw kon
worden begonnen. Meerdere leden hebben zelfs hun (bouw)-verlof eraan opgeofferd.

Eind november 1996 liggen de pannen erop !Het clublokaal is volledig belangeloos gezet door leden en vrijwilligers, een prestatie om trots op te zijn !